|

ثبت ایده ها و طرح ها

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از شما، به استحضار می رسانیم مشتاق به  استفاده‌ از طرح ها و ایده‌های ارزشمند شما در حوزه‌ی مسجد و مسائل پیرامون آن هستیم، شما می توانید از طریق…